"Rakennetaan koulu! ¡Construyamos el colegio!" en FronteraD

Article by Jorge Raedó: "Rakennetaan koulu! ¡Construyamos el colegio!"